Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Program 2021

Alla våra aktiviteter sker, om inte annat anges i annons, i Arbetets Vänners lokal,
Formansgatan 14, Vasa, kl. 12.30  

Övrigt: Se startsidan. Vänligen följ "Föreningarnas minneslista" på Vbl för ev. ändringar och kompletteringar i programmen.

VIPS nu också på Facebook, vänsterklicka här

Aktuell information om coronaläget, vänsterklicka här

Oktober 2021

Fredag
1.10
13:00

Uppdaterad 11.3.2021