Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Lunch från buffébord på Strampen

05 Augusti 2020 kl. 13.00–14.30
Anmälning till Bernice tel 06-3152021 el.040 6586581.