Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Botnia Paradise på Wasa Teater

01 Oktober 2021 kl. 13.00–15.30

Humorgruppen KAJ med besättning hälsar er varmt välkomna ombord på Botnia Paradise, Östersjöns billigaste kryssningsfartyg!

Anmäl till Bernice senast 9 september, tel. (06) 315 2021, 040 658 6581