Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f.         Styrelsen 2020

 

Ordförande
Bernice Tiihonen, mandat 2020
Timmermansgatan 35B25, 65100 Vasa
tfn (06) 315 2021, 040 658 6581 bernice.tiihonen(ät)luukku.com

Viceordförande
Gunilla Borgar, mandat 2020-2021
Skolhusgatan 38A9, 65100 Vasa
tfn (06) 317 4933,  050 585 6725,  gunilla.borgar(ät)gmail.com

Sekreterare
Stig Backlund, mandat 2020-2021
Kyrkoesplanaden 10B9, 65100 Vasa
tfn 040 250 7313,  stigbacklund(ät)yahoo.se

Kassör
Gunnel Kylkis, mandat 2020-2021
Pärnugatan 6A9, 65350 Vasa
tfn 045 271 9850, gkylkis(ät)gmail.com

 

Övriga styrelsemedlemmar

Britt Hagström, mandat 2019-2020
Ansasgatan 5 bostad 3, 65100 Vasa
tfn 0400 266 984, hagstrom.britt(ät)gmail.com

Tina Öhman, mandat 2019-2020
Rådhusgatan 40A, 65100 Vasa
tfn 050 363 8087,  ohmantina(ät)gmail.com

Margareta Öster, mandat 2019-2020
Neptunsvägen 11, 65100 Vasa
tfn (06) 321 1971, 040 538 3522

 

Suppleanter

Göran Bobäck, mandat 2020
Strandgatan 19B20, 65100 Vasa
tfn 040 724 4625, goran.boback(ät)gmail.com

Stig-Gustav Forsbacka, mandat 2020
Teklavägen 3C2, 65610 Korsholm
tfn 050 330 8287,  sgfossi(ät)gmail.com

 

FUNKTIONÄRER

Verksamhetsgranskare
Rita Silen,  suppleant: Roger Mattbäck
Börje Anderson, suppleant: Ruth Sandqvist

Vicekassör
Rose-Marie Dahlgren-Sand
Frihetsvägen 12, 65200 Vasa
tfn 050-3396926

Kartoteksförare
Birgitta Ekman
Jägaresplanaden 6, 65230 Vasa
tfn (06) 321 2872, 040 564 1761,  gittaekka(ät)yahoo.se

VIPS körledare
Kalervo Kantola
Kyrkoesplanaden 7A, 65100 Vasa
tfn 045 130 0992,  kantola(ät)netikka.fi

Seniordansledare
Elisabet Gyllström
Storalånggatan 42B, 65100 Vasa
tfn (06) 312 5168,  elisabet.gyllstrom(ät)gmail.com

Gymnastikledare
Ann-Mari Vuorinen
Ansasgatan 4B, 65100 Vasa
tfn (06) 317 2545

Stavgång
Ingen person ännu utnämnd, se "Aktiviteter"

Värdinna
Gunnel Kylkis
Pärnugatan 6A9, 65350 Vasa
tfn 045 271 9850, gkylkis(ät)gmail.com

Värd
Stig Backlund
Kyrkoesplanaden 10B9, 65100 Vasa
tfn 040 250 7313,  stigbacklund(ät)yahoo.se

Programkommitté
Britt Hagström
Sonja Rytkönen
Gunilla Borgar
Bernice Tiihonen

Resekoordinator
Stig-Gustav Forsbacka
Adress o tel.nr, se Suppleanter

Webbansvarig
Göran Bobäck
Strandgatan 19B20, 65100 Vasa
tfn 040 724 4625,  goran.boback(ät)gmail.com

Uppdaterad  8.1.2020