Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f.        

STYRELSEN 2021

Ordförande
Bernice Tiihonen, mandat 2021
Timmermansgatan 35 B25, 65100 Vasa
tfn (06) 315 2021, 040 658 6581 bernice.tiihonen(ät)luukku.com

Viceordförande
Gunilla Borgar, mandat 2020-2021
Skolhusgatan 38 A9, 65100 Vasa
tfn (06) 317 4933,  050 585 6725,  gunilla.borgar(ät)gmail.com

Sekreterare
Stig Backlund, mandat 2020-2021
Kyrkoesplanaden 10 B9, 65100 Vasa
tfn 040 250 7313,  stigbacklund(ät)yahoo.se

Kassör         
Gunnel Kylkis, mandat 2020-2021
Pärnugatan 6 A9, 65350 Vasa
tfn 045 271 9850, gkylkis(ät)gmail.com

Vicekassör
Rose-Marie Dahlgren-Sand
Frihetsvägen 12, 65200 Vasa
tfn 050-3396926

ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR
Britt Hagström, mandat 2021-2022
Ansasgatan 5 bostad 3, 65100 Vasa
tfn 0400 266 984, hagstrom.britt(ät)gmail.com

Tina Öhman, mandat 2021-2022
Rådhusgatan 40 A, 65100 Vasa
tfn 050 363 8087,  ohmantina(ät)gmail.com

Margareta Öster, mandat 2021-2022
Neptunsvägen 11, 65100 Vasa
tfn (06) 321 1971, 040 538 3522

Suppleanter
Göran Bobäck, mandat 2021
Strandgatan 19 B20, 65100 Vasa
tfn 040 724 4625, goran.boback(ät)gmail.com

Stig-Gustav Forsbacka, mandat 2021
Teklavägen 3 C2, 65610 Korsholm
tfn 050 330 8287,  sgfossi(ät)gmail.com

FUNKTIONÄRER
Verksamhetsgranskare
Rita Silen,  suppleant: Vivi-Ann Myllyniemi
Börje Anderson, suppleant: Daisy Kangasniemi

Kartoteksförare
Birgitta Ekman
Jägaresplanaden 6, 65230 Vasa
tfn (06) 321 2872, 040 564 1761,  gittaekka(ät)yahoo.se

VIPS körledare
Kalervo Kantola
Kyrkoesplanaden 7 A, 65100 Vasa
tfn 045 130 0992,  kantola(ät)netikka.fi

Seniordansledare
Elisabet Gyllström
Storalånggatan 42 B, 65100 Vasa
tfn (06) 312 5168,  elisabet.gyllstrom(ät)gmail.com

Gymnastikledare
Ann-Mari Vuorinen
Ansasgatan 4 B, 65100 Vasa
tfn (06) 317 2545

Stavgång
Ingen person ännu utnämnd, se "Aktiviteter"

Värdinna
Karin Hasselblatt
Skolhusgatan 32 A5, 65100 Vasa
tfn 050 540 8438, karin.hasselblatt(ät)gmail.com

Värd
Stig Backlund
Kyrkoesplanaden 10 B9, 65100 Vasa
tfn 040 250 7313,  stigbacklund(ät)yahoo.se

Leo Norrgård
Singsbyvägen 134, 65280 Vasa
tfn 050 514 2937

Programkommitté
Britt Hagström
Sonja Rytkönen
Gunilla Borgar
Bernice Tiihonen

Resekoordinator
Stig-Gustav Forsbacka
Adress o tel.nr, se Suppleanter

Webbansvarig
Göran Bobäck
Strandgatan 19 B20, 65100 Vasa
tfn 040 724 4625,  goran.boback(ät)gmail.com

Ersättare: Sinikka Hangasmäki
Skolhusgatan 57-61 C38, 65100 Vasa
tfn 040 821 4419, sinikka.hangasmaki(ät)gmail.com

 

Uppdaterad  28.12.2020/sha