Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f.         Styrelsen 2022

 

Ordförande
Solveig Nylund, mandat 2022
tfn 050 564 8611, solinylund(ät)gmail.com

Viceordförande
Gunilla Borgar, mandat 2022-2023
tfn (06) 317 4933,  050 585 6725,  gunilla.borgar(ät)gmail.com

Sekreterare
Sinikka Hangasmäki, mandat 2022-2023
tfn 040 821 4419, sinikka.hangasmaki(ät)gmail.com

Kassör
Gunnel Kylkis, mandat 2022-2023
tfn 045 271 9850, gkylkis(ät)gmail.com

Vicekassör (ersättare)
Rose-Marie Dahlgren-Sand
tfn 050-3396926, rm.dahlgren(ät)gmail.com

 

Övrig styrelsemedlem

Britt Hagström, mandat 2021-2022
tfn 0400 266 984, hagstrom.britt(ät)gmail.com

 

Suppleanter

Göran Bobäck, mandat 2022
tfn 040 724 4625, goran.boback(ät)gmail.com

Stig-Gustav Forsbacka, mandat 2022
tfn 050 330 8287,  sgfossi(ät)gmail.com

 

FUNKTIONÄRER

Verksamhetsgranskare
Rita Silen, suppleant: Vivi-Ann Mylltniemi
Börje Anderson, suppleant: Daisy Kangasniemi

Programkommitté
Sinikka Hangasmäki
Sonja Rytkönen
Gunilla Borgar
Bernice Tiihonen

Uppdaterad  23.2.2022