Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f.         Styrelsen 2023

 

Ordförande
Solveig Nylund, mandat 2023
tfn 050 564 8611, solinylund(ät)gmail.com

Viceordförande
Gunilla Borgar, mandat 2022-2023
tfn (06) 317 4933,  050 585 6725,  gunilla.borgar(ät)gmail.com

Sekreterare
Sinikka Hangasmäki, mandat 2022-2023
tfn 040 821 4419, sinikka.hangasmaki(ät)gmail.com

Kassör
Gunnel Kylkis, mandat 2022-2023
tfn 045 271 9850, gkylkis(ät)gmail.com

Vicekassör
Rose-Marie Dahlgren-Sand, mandat 2022-2023
tfn 050-3396926, rm.dahlgren(ät)gmail.com

 

Övrig styrelsemedlem

Stig-Gustav Forsbacka, mandat 2023-2024
tfn 050 330 8287,  sgfossi(ät)gmail.com

Lilian Norrgård, mandat 2023-2024
tfn 050 593 1434, lilian.norrgard(ät)gmail.com

Barbro Haavisto, mandat 2023-2024
tfn 050 535 5249, barbro.haavisto(ät)gmail.com

 

Suppleanter

Göran Bobäck, mandat 2023
tfn 040 724 4625, goran.boback(ät)gmail.com

Christina Flemming, mandat 2023
tfn 050 356 9683,  christina.flemming5(ät)gmail.com

 

FUNKTIONÄRER

Verksamhetsgranskare
Vivi-Ann Myllyniemi och Rita Silen,
suppleanter Börje Anderson och  Daisy Kangasniemi

Programkommitté
Sinikka Hangasmäki, Solveig Nylund, Gunilla Borgar

 

Uppdaterad  26.12.2022