Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

VIPSarnas dataträff på Folkhälsanhuset vid Rådhusgatan 25

Dataträffar ordnas enligt följande:


Vårterminen 2020 på FH kl 12.30 - 14.30 varje måndag. Start 20.1.2020. och avslutning 30.3.2020

Till första träffen 20 januari kan intresserade komma oanmälda. Önskvärt att helt nybörjare kommer till träffarna.

Flera IT-stödpersoner skulle behövas. Om det ytterligare finns någon VIPSare intresserad av datorer så är han/hon varmt välkommen att hjälpa och öka effektiviteten på våra träffar. Deltagarna på träffen har egna bärbara datorer. Folkhälsan har wifi-nät installerat vilket betyder att ingen behöver ta med eget mobilbredband.

Göran Bobäck, VIPS webbansvarig, Folkhälsans IT-stödperson i Resurspoolen.

 

VIPSarnas stavgång

Promenad med eller utan stavar, torsdagar kl 10 från kulturhuset Fanny (f.d. Miratalo)

 

 

 

 

 

 
 

Uppdaterad 11.12.2019