Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Har du idéer och förslag till program för våra onsdagsträffar?  Eller kontaktuppgifter till en intressant föreläsare, som du gärna skulle höra?

Utflyktsmål, konserter, utställningar eller annat vi kunde ta med i verksamheten?

Eller har du kanske ett förslag till ny aktivitet, som vi gärna kunde göra tillsammans?  

Skriv siffran 1 med bokstäver: