Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Länkregister

Österbottens välfärdsområde

https://osterbottensvalfard.fi/

Social- och hälsovårdens klientavgifter fr.o.m. 1.1.2024
Klientavgifter

Infovideo om hälso- och sjukvårdsuppgifter  https://www.youtube.com/watch?v=6MShfEBPfFA

Österbottens välfärdsområdes elektroniska tjänster  https://osterbottensvalfard.fi/vara-tjanster/e-tjansterna/

Österbottens välfärdsområde öppnar senior-telefonlinje i april 2023  Senior-telefonlinje

Österbottens välfärdsområde, Alvar-tjänsten  Alvar-tjänsten

Boka tid till laboratoriet   https://fimlab.vihta.com/public/fimlab/#/reservation?region_filter=pohjanmaa

Mina kanta sidor  https://www.kanta.fi/sv/mina-kanta-sidor

Infovideo om hur man förnyar recept  https://www.youtube.com/watch?v=qARUoNOHcO8

 

Kartläggning av hemvårdsbehov

Kartläggningsteamet, vardagar kl 8.30-15.00
Tfn 06 218 2152

Länk till kartläggning av hemvårdsbehov

Hemtjänster i Vasa

Folkhälsan 

https://www.folkhalsan.fi/vardochservice/

Info till närståendevårdare

Att bli närståendevårdare och närståendevårdarens vardag
https://www.suomi.fi/guider/narstaendevard

Österbottens Välfärdsområde, närståendevård
Närståendevård, kriterier och ansökan om stöd

Österbottens Välfärdsområde, seniorrådgivning
Seniorrådgivning

Jag närståendevårdare-en första handbok
Handbok

Folkhälsans info om närståendevård
Folkhälsans info

 

Länkar till olika sjukdomsorganisationer

Vasa svenska synskadade   https://www.fss.fi/distriktsforeningar/vasa

Svenska hörselförbundet  https://horsel.fi/kontakt/

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf   https://vasasvenska.horsel.fi/

Botnia Parkinsonförening rf   https://botnia.parkinson.fi/

Mellersta Österbottens Svenska Diabetesförening   https://www.modif.fi/

Minnesförbundet  https://www.muistiliitto.fi/sv/alzheimer-centralforbundet

Österbottens Cancerförening  https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/sv/framsidan/

Finlands Tarmcancerförening   https://www.colores.fi/sv/

Finlands neuroförbund (MS)   https://neuroliitto.fi/neuroliitto/referat-pa-svenska/

Vasanejdens Neuroförening   https://neurovaasa.fi/pa-svenska/

Vasa hjärtförening   http://www.hjarta.fi/vaasan-sydanyhdistys-vasa-hjartforening

Luustoliitto   https://luustoliitto.fi/sv/

Luustoliitto/osteoporos   https://luustoliitto.fi/sv/behandling-av-osteoporos/

Psoriasisförbundet   https://psori.fi/?lang=sv

Finlands artrosförening   https://nivel.fi/pa-svenska/

 

Länkar till övriga organisationer

Stormossen   https://www.stormossen.fi/sv/framsida/

Vasaregionens avfallsnämnd   https://www.vaasanseudunjatelautakunta.fi/framsida/

Konsumentförbundet   https://www.kuluttajaliitto.fi/se/

Föreningsresursen  https://foreningsresursen.fi/sv/start/

Brottsofferjouren  https://www.riku.fi/sv/brottsofferjouren/

Brottsanmälan till polisen  https://poliisi.fi/sv/gor-en-brottsanmalan


 

 

TV-länkar

OnniTV. På svenska måndagar o fredagar kl 10-11.  Presentation av OnniTV

Uppdaterad 21.4.2024