Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Vips julfest på restaurang Silveria 11.12.2019

Förbundets förtjänsttecken i silver överräcktes till, från vänster:

Hilding Ehnström, Birgitta Ekman, Vivi-Ann Myllyniemi, Ann-Mari Vuorinen, Göran Ahlbäck, Göran Bobäck, Tatjana Holm, Karin Hasselblatt. Frånvarande Britha Antila.

Vips interimistiska ordförande Bernice Tiihonen överraskades med Förbundets bordsstandard

 

Vips modevisning 26.2.2020, "design by Tuiri Aho"

Vips onsdagsträff 4.3.2020, besöktes av Oravais Trafik

samt representanter från Fylgias styrelse

Sekreterare Christina Lindeman och ordförande Benita Kavander

 

Vips onsdagsträff 11.3.2020

Anneli Törmäs flickor uppträdde med Country dans

 

Föreläste om "Han tänkte tvärtom-lantmäteridirektör Otto Ephraim Runeberg i Vasa och vattenminskningens gåta".

Kaffegruppens utflyktsdag till Storberget 28.10.2020

Kaffegruppens utflyktsdag till Edvinstigen 12.11.2020