Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Senaste Nytt:Kommande evenemang:

Vips har reserverat 40 biljetter till  Vasa stadsteater, Cabaret musikal lördag 26.10 2024 kl 18 och till Wasa Teater 50 biljetter, pjäsen Katrina lördag 18.1.2025 kl 19.

 

VÄLKOMMEN TILL VIPS!

 

Vasa Svenska Pensionärsförening, VIPS rf

Formansgatan 14, 65100 Vasa

 

e-post: pensionvips@gmail.com

Facebook: facebook.com/pensionvips

 

VIPS grundades år 1973 och vi har idag över 500 medlemmar.

Vi vill verka för våra medlemmars trivsel och stimulans. Genom en mångsidig verksamhet vill vi hjälpa våra medlemmar att bibehålla sin aktivitet och sina intressen. Vi vill också bevaka våra medlemmars rättigheter i samhället och särskilt på lokal nivå verka för att seniorbefolkningens intressen och behov tillgodoses i beslutsfattandet.

Intressebevakningen sker främst via Svenska pensionärsförbundet (SPF) och VIPS hör också till dess österbottniska region. Genom detta medlemskap har VIPS medlemmar möjlighet att delta också i de här organisationers evenemang och tillställningar. SPF är medlem i Pensionärsorganisationernas Intresseorganisation r.f. (PIO), som har till uppgift att förbättra pensionstagarnas och den äldre befolkningens ekonomiska och sociala förmåner och rättigheter. SPF är även medlem i AGE — den europeiska organisationen för äldrefrågor. 

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Våra medlemsmöten och -träffar sker mestadels i Arbetets Vänners lokaliteter i Vasa, där våra onsdagsträffar utgör kärnan i verksamheten. VIPS ordnar också utflykter, resor och besök.

Läs mera om våra evenemang under fliken Aktiviteter och följ med Kalendern för datum och tid för händelser och evenemang.

Genom att bli medlem och betala medlemsavgiften (25€) kan du delta i alla föreningens evenemang, och olika gruppverksamheter. Dessutom ingår en prenumeration på pensionärstidningen God Tid.

Bli medlem här! Välkommen med i VIPS!

Uppdaterad 8.6.2024