Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

VASA SVENSKA PENSIONÄRSFÖRENING VIPS r.f.

Formansgatan 14, 65100 
e-post: pensionvips@gmail.com

Föreningen grundades år 1973 och har nu ca 500 registrerade medlemmar. Den är såväl politiskt som religiöst obunden.

Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas rättigheter i samhället samt att tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen. Detta sker genom olika verksamhetsformer.

Föreningen hör till Svenska pensionärsförbundet (SPF) och dess österbottniska region , varför medlemmarna har möjlighet att delta också i dessa organisationers evenemang och tillställningar. SPF är medlem i Pensionärsorganisationernas Intresseorganisation r.f. (PIO), som har till uppgift att förbättra pensionstagarnas och den äldre befolkningens ekonomiska och sociala förmåner och rättigheter. SPF är även medlem i AGE — den europeiska organisationen för äldrefrågor. 

VERKSAMHET:

Måndagar, gymnastik kl. 9.30—10.30 . Onsdagar, seniordans kl. 9.30—10.30 samt körsång kl. 11—12.15
Stavgång arrangeras i samarbete med Folkhälsan i Gerby , Brändö och Centrum torsdagar kl. 10 .
ONSDAGSTRÄFFEN k1. 12.30—14.30 VARJE VECKA.Programmet kan variera mellan seriöst och lättsamt - föredrag, filmförevisning, sång och musik. Kaffeservering hör till. Se närmare under fliken AKTUELLT . 

MEDLEM i VIPS blir man genom att ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna. Klicka på fliken STYRELSE eller klicka på BLI MEDLEM.

Medlemsavgiften är i detta nu 20 euro och berättigar till föreningens aktiviteter samt årsprenumeration på pensionärstidningen GOD TID.

Uppdaterad 2.7.2019