Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Sång, musik och dans

07 September 2022 kl. 12.30–15.00
Sundom spelmän under ledning av Paiken Sahlström. Linedans-övning med Anneli Törmäs grupp