Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Tema: Äldreboende 2

21 September 2022 kl. 12.00–15.00
Kan jag bo kvar hemma? Vad får man för stöd om man bor kvar hemma? Renovering, städ- och mathjälp, hemvård och hemsjukhus. Vad kostar det? Har jag råd att köpa service?