Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Tema: Äldreboende 3

19 Oktober 2022 kl. 12.30–15.00
Serviceboende för seniorer. Vad finns i Vasa? Fylgia-Berghemmet-Folkhälsan-Silverhem. Vad kostar det?