Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Sjung så länge du lever

26 Oktober 2022 kl. 12.30–15.00
Hur ta hand om din åldrande sångröst? Föreläsning, övningar och allsång med Noomi Elfving.