Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Avfallssortering

02 November 2022 kl. 12.30–15.00
Föreläsare Sini Hemming från Stormossen berättar hur sortera vårt avfall rätt.