Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Invandrare

09 November 2022 kl. 12.30–15.00
Lisbeth Ingo tillsammans med Gunilla Norrgård berättar om att vara stödperson för invandrare