Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Advents- och julkonsert i Metodistkyrkan

04 December 2022 kl. 12.00–13.30
Noomi Elfving och Kalervo Kantola med Laululiisat och sinfonietta uppträder