Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f.        

STYRELSEN 2024

Ordförande
Solveig Nylund, mandat 2024
tfn 050 564 8611, solinylund(ät)gmail.com

Viceordförande
Gunilla Borgar, mandat 2024-2025
tfn (06) 317 4933,  050 585 6725,  gunilla.borgar(ät)gmail.com

Sekreterare
Sinikka Hangasmäki, mandat 2024-2025
tfn 040 821 4419, sinikka.hangasmaki(ät)gmail.com

Kassör
Ann-Sofi Röj-Lindberg, mandat 2024-2025
tfn 050 599 7724, ann-sofi.roj-lindberg(ät)abo.fi

Övrig styrelsemedlem

Stig-Gustav Forsbacka, mandat 2023-2024
tfn 050 330 8287,  sgfossi(ät)gmail.com

Lilian Norrgård, mandat 2023-2024
tfn 050 593 1434, lilian.norrgard(ät)gmail.com

Barbro Haavisto, mandat 2023-2024
tfn 050 535 5249, barbro.haavisto(ät)gmail.com

Suppleanter

Göran Bobäck, mandat 2024
tfn 040 724 4625, goran.boback(ät)gmail.com

Daisy Kangasniemi, mandat 2024
tfn 050 571 1939,  daisy.kangasniemi(ät)gmail.com

FUNKTIONÄRER

Medlemssekreterare
Gunnel Kylkis
tfn 045-2719850, gkylkis(ät)gmail.com

Vicekassör
Rose-Marie Dahlgren-Sand
tfn 050-3396926, rm.dahlgren(ät)gmail.com

Verksamhetsgranskare
Vivi-Ann Myllyniemi och Rita Silen,
suppleanter Börje Anderson och  Britt Hagström

 

Uppdaterad  1.1.2024